Úvod

Informačné a komunikačné technológie (Information and Communication Technologies, ICT) je integrovaný súbor informačných a komunikačných technológií použivaných nielen na prípravu a spracovanie dát, ale taktiež na manažovanie informácií a procesov na dosiahnutie viac účinnejších a efektívnejších výsledkov optimalizovaním manažmentu zdrojov a distribúcie informácií a know-how.
(Wikipedia)

Cieľom našich projektov je nájsť cestu, na ktorej vám budú tieto technológie vždy pomáhať za optimálne vynaložených finančných prostriedkov.

Ing. Branislav Černák (ICT Solution Architect)