Komplexná správa IT

Komplexná správa IT
Zabezpečujeme komplexnú správu o IT – Outsourcing.

Našimi klientami sú živnostníci, malé a stredné firmy, ktoré využívajú od 3 do 50 PC, servery, tlačiarne a ostatné zariadenia.

Starostlivosť o pracovné stanice a servery zabezpečujeme pravidelne alebo jednorázovými zásahmi u zákazníka. Zmluvní zákazníci sú oproti nezmluvným zvýhodnení a garantujeme im zabezpečenie

  • plynulej prevádzky siete, serverov a pracovných staníc,
  • vysokú kvalitu poskytovaných služieb,
  • optimalizáciu nákladov
  • dostupnosť

Kvalitný návrh siete, pravidelná údržba, prevencia vedie k znižovaniu počtu servisných zásahov, čo vedie k optimalizácií nákladov pre zákazníka.

 

Individuálne služby
(Nie sme plátcami DPH)

Servisný zásah, konzultačné služby, školenie (Po-Pi: 8:00 – 16:30)  30,- €/hod.
Servisný zásah, konzultačné služby, školenie (Po-Pi: 6:00-8:00, 16:30 – 22:00) 45,- €/hod.
Špecializovaný servisný zásah, konzultačné služby, školenie (Po-Pi: 8:00 – 16:30) 50,- €/hod.
Špecializovaný servisný zásah, konzultačné služby, školenie (Po-Pi: 6:00-8:00, 16:30 – 22:00, SO-NE) 100,-€/hod.
Vzdialená správa Po-Pi: 8:00 – 16:30 (1/2 hod. = 30,-€, každá ďalšia začatá 1/4 hod. = 15,-€)  60,- €/hod.
Vzdialená správa Po-Pi: 6:00-8:00, 16:30-22:00, SO-NE (1/2 hod. = 45,-€, každá ďalšia začatá 1/4 hod. = 22,50,-€)  90,- €/hod.
Doprava  0,40 €/km
Čas strávený na ceste (Reisezeit) 10,- €/hod.

Cenník platný od. 1.1.2015