Presun hostingu

Zmena hostingovej spoločnosti je spojená vždy s nejakým dôvodom, ako napr. cena služby – platíte za to, čo nepotrebujete a nie je možné to u súčasného poskytovateľa nejakým spôsobom optimalizovať alebo v prípade riešenia nejakých technických problémov s vašou webstránkou, sa môžete stretnúť s neochotným alebo nie veľmi profesionálnym prístupom pracovníkov technickej podpory. V podstate je úplne jedno aký je dôvod, je to podobné, ako keď prechádzate so svojím telefónnym číslom k inému operátorovi.

Väčšina spoločností poskytuje relatívne jednoduché riešenie ako túto zmenu uskutočniť. K dispozícií majú rôzne systémové nástroje – migrátory, pomocou ktorých je možné „prekopírovať“ obsah webstránky, databáz ako aj emailových účtov. No nie vždy funguje všetko tak ako má, takže v tom prípade je nutné tento proces uskutočniť manuálne.

Skôr ako začneme tieto zmeny uskutočňovať, je dobré skontrolovať, či sme držiteľom vlastnej domény. Často totiž býva, že v čase registrácie domény nemáme pridelený SK-NIC identifikátor a rýchlo potrebujeme mať funkčnú webstránku, tak nám registrátor zaregistruje doménu, síce pre nás ale vlastníkom ostáva, takže v tomto prípade je lepšie pred presunom hostingu, previesť držiteľa domény na nás. Ak je táto časť v poriadku, vyberieme si hostingovú spoločnosť, do ktorej chceme presunúť našu webstránku a vyberieme si z ich ponuky službu, označovanú ako „transfer domény“, zvolíme parametre hostingu a dokončíme objednávku. Po obdržaní prístupových údajov do ovládacieho panelu našej domény a hostingu, môžeme začať so samotným prenosom, ktorý pozostáva z nasledujúcich častí:

  • skopírovanie obsahu webstránky
  • import databázy a kontrola prípadne nové nastavenie konfiguračného súboru (pri stránkach s redakčným systémom CMS Joomla, WordPress, …)
  • presun emailových účtov
  • Zmena NS záznamov domény