Zmena držiteľa domény

Pokiaľ nemáte pridelený SK-NIC registrátor a zaregistrovali ste si prostredníctvom registrátora (napr. webhostingovej spoločnosti) .sk doménu, držiteľom „vašej“ domény je vo väčšine prípadoch priamo registrátor. Tento spôsob registrácie označujú tieto firmy ako zrýchlená registrácia.

Ak už vám bol pridelený SK-NIC identifikátor, môžete požiadať webhostingovú spoločnosť o zmenu držiteľa domény na vašu osobu alebo spoločnosť a to mailom, prípadne z administračného systému, (control panelu a pod.) odoslaním požiadavky. Následne Vám elektronicky doručia vyplnený Formulár F6 – Zmena držiteľa domény [T], ktorý je k dispozícií na stránke www.sk-nic.sk

Ten je potrebné vytlačiť podpísať ako nový držiteľ a v písomnej forme najlepšie doporučeným listom poslať na adresu SK-NIC, a.s.

Týmto spôsobom je možné zmeniť držiteľa domény aj napr. medzi dvoma subjektami, ktoré majú pridelené vlastné SK-NIC identifikátory. Stačí elektronicky vyplniť formulár F6 -Zmena držiteľa domény [T], po vyplnení a elektronickom odoslaní je potrebné vytlačiť napr. do formátu pdf a tú môžete odoslať mailom novému držiteľovi. Obaja si vytlačia túto žiadosť aj do písomnej formy a podpísanú ju každý zvlášť najneskôr do 14 dní od elektronickej registrácie odošlú na adresu SK-NIC, a.s. Pokiaľ sa podarí mať oba podpisy na jednej žiadosti, tak potom stačí poslať iba jeden exemplár.

Podpis pôvodného držiteľa musí byť notársky overený.